การประมวลผลข้อมูลทางประสาทสัมผัส

พื้นที่สมองที่เรียบง่ายซึ่งเป็นที่รู้จักในการประมวลผลข้อมูลทางประสาทสัมผัสขั้นพื้นฐานสามารถเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมทางจิตที่ซับซ้อนได้ การศึกษาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับหนูแสดงให้เห็นว่าเซลล์ในเยื่อหุ้มสมองซึ่งเป็นพื้นที่สมองที่รับผิดชอบในการสัมผัสยังมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้แบบให้รางวัลซึ่งเป็นประเภทการเรียนรู้ที่ซับซ้อนที่ช่วยให้สมอง

สามารถเชื่อมโยงการกระทำกับผลลัพธ์ที่น่าพอใจ มันเป็นพื้นฐานของวิธีการที่เราเชื่อมโยงงานของเราในสำนักงานกับเงินเดือนหรือว่า A + กับการศึกษาที่เราทำในการเตรียมการทดสอบ งานวิจัยใหม่ที่ตีพิมพ์ในวันนี้ในรายงานเซลล์แสดงหลักฐานว่าการเรียนรู้และความทรงจำไม่ได้ลดลงไปในบางพื้นที่ที่เลือก แต่แทนที่จะซึมซับสมอง เรามีความเชี่ยวชาญในการสร้างการเชื่อมต่อหรือความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ดูแตกต่างกัน