เกิดความก้าวหน้าในการไกล่เกลี่ยผู้ก่อการร้าย

นอกเหนือจากความเคารพต่อแม่ของพวกเขาแล้วฝ่ายต่างๆได้เริ่มการไกล่เกลี่ยแล้วและตามคำร้องขอของผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการไกล่เกลี่ยผู้ก่อการร้ายประสงค์ที่จะถอนฎีกาโดยไม่กระทบต่อสิทธิและข้อโต้แย้งของพวกเขา ที่ปรึกษาของ Shivinder Ranjana R Gawai กล่าวว่าคำร้องดังกล่าวไม่ได้ถูกเพิกถอน

แต่กลับถูกถอนเพราะแม่ที่ป่วยไม่ดีต้องการให้เรื่องนี้แยกย้ายกันไปภายในฟอรั่มในประเทศโดยการไกล่เกลี่ย ผ่านคำสั่งชั่วคราวระหว่างข้ออ้างก่อนหน้าของ Shivinder ผู้พิพากษาหลักของ NCLT เมื่อวันที่ 6 กันยายนสั่งให้รักษาสภาพที่เป็นอยู่เหนือการถือหุ้นและองค์ประกอบของคณะกรรมการ RHC Holding